ป้ายไฟจราจร LED SOLAR CELL

ป้ายจราจรไฟ LED SOLAR CELL 

   ป้ายไฟจราจร ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อความปลอดภัย   บนท้องถนนในยามกลางคืน และกลางวัน แจ้งเตือนชัดเจน สะดุดสายตา ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเห็นชัด และประหยัดพลังงาน เพราะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว สินค้าผลิตเองจากโรงงานโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 ไฟกระพริบ 170  ดวง      ไฟกระพริบ 170 ดวง            ป้ายเขตชุมชน            ป้ายลดความเร็ว      ป้ายเขตโรงเรียน
   5w ราคา 6,500.-     5w  ราคา 6,500.-            ฿12,000.-                 ฿12,000.-                  ฿12,000.-
 10w  ราคา 7,500.-   10w ราคา 7,500.-      
         
              
         ป้ายหัวเกาะเดี่ยว              ป้ายจำกัดความเร็ว                ป้ายหัวเกาะคู่              ป้ายเชปล่อน      ป้ายห้ามขับย้อนศร
            ฿12,000.-                 ฿16,000.-                ติดต่อฝ่ายขาย               ฿13,000.-                 ฿12,000.-
                     

        ป้ายหยุด       

             ป้าย bus stop               ฿9,000.-          ป้ายระวังรถเข้า-ออก         ไฟกระพริบคู่
        ฿8,500.-                 ฿9,000.-                    ฿9,000.-         ติดต่อฝ่ายขา
         
         
        ระวังลูกระนาด         
           ฿8,500.-        
         

 

         

      

 

                                     

 

  

 

 

 

 

  **สั่งจำนวนมากรบกวนติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอส่วนลดค่ะ**** 

  **ราคาข้างต้นยังไม่รวมเสาและตอม่อ**

Visitors: 108,874