ป้ายไฟจราจรโซล่าเซลล์ LED SOLAR CELL

       
ไฟกระพริบ 170 ดวง ไฟกระพริบ 170 ดวง ป้ายเขตชุมชน ป้ายลดความเร็ว ป้ายเขตโรงเรียน
5W ฿6,500.- 5W ฿6,500.- ฿12,000.- ฿12,000.- ฿12,000.-
10W ฿7,500.- 10W ฿7,500.-      

  

                                                                                                       
ป้ายหัวเกาะเดี่ยว        ป้ายจำกัดความเร็ว          ป้ายหัวเกาะคู่           ป้ายเชปล่อน ป้ายห้ามย้อนศร
฿12,000.-        ฿16,000.-            ติดต่อฝ่ายขาย             ฿13,000.- ฿12,000.-
         
         

 

             
 ป้ายหยุด  ป้าย BUS STOP ฿9,000.-  ป้ายระวังรถเข้า-ออก ไฟกระพริบคู่
 ฿8,500.-  ฿9,000.-    ฿9,000.- ติดต่อฝ่ายขาย
         
ระวังลูกระนาด
฿8,500.-
 

  **สั่งจำนวนมากรบกวนติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอส่วนลดค่ะ**** 

  **ราคาข้างต้นยังไม่รวมเสาและตอม่อ**

Visitors: 175,429