mono 50w

แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 วัตต์ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์
ผลิตโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
ได้รับการออกแบบสำหรับอุปกรณ์ระบบออฟกริด  ได้แก่ ไฟสนาม ไฟถนน เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ไฟสัญญาณไฟจราจร

฿1,100
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 121,450