mono 160w

แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 165 วัตต์ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์
ผลิตโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
ได้รับการออกแบบสำหรับอุปกรณ์ระบบออฟกริด  ได้แก่ ไฟสนาม ไฟถนน เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ไฟสัญญาณไฟจราจร

฿3,000
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 123,418