ปั้มหอยโข่ง 750วัตต์

ปั้มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์ 750วัตต์ 

 -แรงดันไฟ 50-140Vdc

 -อัตราการไหล 200 ลิตร/นาที

 -ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูง 12 เมตร ส่งไกลแนวราบ 120 เมตร

 -ขนาดท่อน้ำออก 1.5 นิ้ว

 -มีสวิทซ์ป้องกันน้ำล้น น้ำขาด

 -ใช้แผงขนาด 320วัตต์ จำนวน 3 แผ่น (ต่ออนุกรม )

 

**สินค้ารับประกัน 1 ปี**

 

Visitors: 183,237