ปั้มหอยโข่ง 750w 2นิ้ว


ปั้มหอยโข่ง dc 50-140v 750w 2นิ้ว 

 -ท่อน้ำออก 2 นิ้ว

 -ดูดลึก 8 เมตร ส่งสูง 15 เมตร

 -อัตราการให้น้ำ 300-500/นาที หรือ 20,000-30,000 ลิตร/ชม

 -ทางราบ 300-500 เมตร

 -ต่ออนุกรมแผง 320w 4 แผ่น

 -ทำงานตาม 4-6ชม อ่อนแรงตามแสงแดด

 -สินค้ารับประกัน 6 เดือน฿12,500
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 196,035