งานติดตังระบบ On grid 10,200w อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (11มิ.ย.62)

Visitors: 111,841