ติดตั้งโซล่าเซลล์ On grid 11,100w โรงพยาบาลสัตว์ จ.นครราชสีมา (21/6/62)

Visitors: 195,968