งานติดตั้งระบบ On grid Hybrid 10,640W บ้านจอมเทียนคอลโดเทล จ.ชลบุรี (29-30 มิ.ย.62)

Visitors: 111,842