ชุด On grid 1,650W

ชุด On Grid 1,650W 1ชุด ประกอบด้วย

- แผงโซล่าเซลล์ Poly Crystaline 330W จำนวน 5 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ 1.5Kw จำนวน 1 เครื่อง

-ตู้คอนโทรล On grid 1.5Kw จำนวน 1 ตู้

-รางอลูมิเนียม 4.20m จำนวน 3 เส้น

-End Clamp จำนวน 4 ตัว

-Mid Clamp จำนวน 8 ตัว

-ตัวยึดหลังคา จำนวน 12 ตัว

-ตัวต่อราง จำนวน 2 ตัว

-MC4 จำนวน 1 คู่

-สายไฟ PV no4sqmm. จำนวน 1 งาน


 

 ด่วน....เหลือเพียง3ชุดเท่านั้น

฿60,000
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 133,955