ชุด On grid 3,300W

ชุด On Grid 3,300W 1ชุด ประกอบด้วย

- แผงโซล่าเซลล์ Poly Crystaline 330W จำนวน 10 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ 3Kw จำนวน 1 เครื่อง

-ตู้คอนโทรล On grid 3Kw จำนวน 1 ตู้

-รางอลูมิเนียม 4.20m จำนวน 5 เส้น

-End Clamp จำนวน 4 ตัว

-Mid Clamp จำนวน 18 ตัว

-ตัวยึดหลังคา จำนวน 20 ตัว

-ตัวต่อราง จำนวน 4 ตัว

-MC4 จำนวน 1 คู่

-สายไฟ PV no4sqmm. จำนวน 1 งานด่วน....เหลือเพียง4ชุดเท่านั้น

฿110,000
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 133,955