งานติดตั้งระบบ On grid 11,400w โรงงานน้ำแข็ง จ.นครสวรรค์ (16-17 ส.ค.62)

Visitors: 115,049