ปั้มหอยโข่ง LIHF20/14-96/750w

ปั้มหอยโข่ง

LIHF20/14-96/750w

แรงดันไฟฟ้า 96 โวลต์

ท่อน้ำเข้าออก 2 นิ้ว

ดูดลึกส่งสูงรวมกันไม่เกิน 14 เมตร

     กำลังวัตต์ 750 วัตต์

                                                อัตราการผลิตน้ำ 20,000 ลิตร/ชั่วโมง

 

Visitors: 183,236