ปั๊มหอยโข่ง DC 24V 280W

ปั๊มหอยโข่ง DC 24V 280W

ปั๊มหอยโข่ง DC 280w ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก 1''

ใช้แผงขนาด330W จำนวน 1 แผ่น 
ดูดลึก 8 เมตร

ส่งสูง 16 เมตร


อัตราการผลิตน้ำ 1,00ลิตร/ชม. 

 

Visitors: 186,268