ปั๊มหอยโข่ง DC 2HP 3''

ปั๊มหอยโข่งบัสเลส
พร้อม อินเวอร์เตอร์ DC 2HP ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก 3''

ใช้แผงขนาด330W จำนวน 3 แผ่น (ต่ออนุกรม)
ดูดลึก 8 เมตร
ส่งสูง 14 เมตร
ส่งแนวราบ 140 เมตร
อัตราการผลิตน้ำ 20Q/ชม. (20,000ลิตร/ชม. , 333ลิตร/นาที) 

 

*หมายเหตุ*

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งให้ไกลขึ้น ควรใส่เช็ควาล์วห่างจากปั๊มประมาณ 2 เมตร และควรใส่แอร์แวร์ห่างจากเช็ควาล์ว 50 ซม. *เพื่อไม่ให้น้ำไหลกลับมาที่ปั๊ม

รับประกันสินค้า 1 ปี

Visitors: 183,237