ปั๊มหอยโข่ง DC100-220V 2HP

ปั๊มหอยโข่ง

DC 100-220V 2HP

ปั๊มหอยโข่ง DC 100-220V 2HP ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก 2''

ใช้แผงขนาด330W จำนวน 6 แผ่น อนุกรม

ดูดลึก 8 เมตร

                                            ส่งสูง 16 เมตร

                                              ท่อน้ำเข้าออก 2 นิ้ว

฿16,250
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 199,298