ปั๊มหอยโข่ง LHF45/17-96/1500

ปั้มหอยโข่ง

LHF45/17-96/1500w

แรงดันไฟฟ้า 96 โวลต์

ท่อน้ำเข้าออก 3 นิ้ว

ดูดลึกส่งสูงรวมกันไม่เกิน 17 เมตร

     กำลังวัตต์ 1,500 วัตต์

                                                อัตราการผลิตน้ำ 45,000 ลิตร/ชั่วโมง

Visitors: 203,459