- Control Charger /ตัวควบคุมการชาร์จโซล่าเซลล์

  

 

Solar Controller charger

ตัวควบคุมการชาร์จไฟ DC จากแผงโซล่าเซลล์ มายังแบตเตอร์รี่ เพื่อไม่ให้แบตเตอร์รี่เสียหาย ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ โดยทำการชาร์จไฟจากกระแสไฟที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ ลงแบตเตอร์รี่ และความคุมการจ่ายไฟ จากแบตเตอร์รี่ ไปยังโหลดที่ใช้กระแสไฟฟ้า จากไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์

 

 

 

 

 

 

 Solar Controller charger  (สินค้าทุกตัวรับประกันสินค้า 1  ปี )


Charger PWM (USB)12/24V  10A 450.00
Charger PWM (USB) 12/24V 20A   -.
Charger PWM (USB) 12/24V 30A  -. 

 

Charger PWM (USB) 12/24V 10A 650.00
Charger PWM (USB) 12/24V 20A 850.00
Charger PWM (USB) 12/24V 30A 1,100.00

 

 Charger RAGGIE PWM (USB) 12/24V 50A 1,950.00
Charger RAGGIE PWM (USB) 12/24V 60A 2,300.00

 

Charger MPPT KOLSAT 12/24V 30A 3,300.00
Charger MPPT KOLSAT 12/24V 60A 6,000.00
Charger MPPT KOLSAT 24/48V 30A 3,500.00
Charger MPPT KOLSAT 24/48V 60A 6,850.00


Charger MPPT RIGGER 12/24V 10A 1,850.00
   


MPPT  MPK Series Solar Charger Controller 12/24/36/48V Auto  3,500.00
MPPT  MPK Series Solar Charger Controller 12/24/36/48V Auto 5,300.00

 
 

โซล่าชาร์จเจอร์บู๊ช ใช้ควบคุมการชาร์จประจุป้องกันกระแสไฟไหลย้อนกลับระหว่างแผงโซล่าเซลล์ และ แบตเตอร์รี่

  ฿4,700.-
   


 

 

 **สำหรับสินค้าโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ หรือ สอบถามรายละเอียด โปรดติดต่อเราที่ [098-2246144 , 081-866-2774 , 035-951-148]

 

 

Visitors: 177,533