หน้าหลักโซล่าเซลล์

  คลิป !!! แนะนำระบบโซล่าเซลล์ ที่ผลิตไฟฟ้าได้จริง และนำไปใช้งานภายในอาคารโดยทันที เพื่อลดค่าไฟฟ้า ลงทุนคุ้มค่าได้เงินลงทุนคืน พร้อมกำไรใช้ไฟฟรี หลังเลยจุดคุ้มทุน

                                         

  

     

   
   

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ภาคประชาชน

สินค้าโซล่าเซลล์ คุณภาพ จำหน่าย ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (ผลงานการติดตั้ง) เน้นมาตรฐาน ราคาไม่แพง                    โซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อม โซล่าเซลล์ เพื่อโลก เพื่อเรา Solar Cell    

    

 หลักการทำงานของระบบ โซล่าเซลล์ (Solar cell On Grid) ผลิตไฟจากแผงโซล่าเซลล์  ลดค่าไฟฟ้า

 ระบบ Grid- Connected Inverter

 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายใน เป็นระบบสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนหนึ่ง ติดตั้งบนหลังคาบ้านหรือพื้นที่ๆ เหมาะสมที่สามารถรับแสงอาทิตย์ ได้ตลอดเวลาตอนกลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Inverter) ที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะถูกใช้งานในบ้าน อาคารก่อนทั้งหมด และถ้าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในอาคาร ระบบ (Grid- Connected Inverter) จะดึงไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง มาเสริมโดยอัตโนมัติทันที ทำให้การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารไม่มีปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทำงานปกติ และหากมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เหลือ ไฟฟ้าส่วนที่เหลือนั้นจะไหลผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าออกไปสู่ระบบของการไฟฟ้าฯ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการลดค่าไฟฟ้าภายในอาคาร ควรติดตั้งระบบที่มีกำลังการผลิตที่เหมาะสม ไม่ควรเกินการใช้พลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวันของอาคาร

 

 การลงทุนระบบ เปรียบเสมือนการนำเงินที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอนาคตส่วนหนึ่ง นำมาจ่ายล่วงหน้าก่อนเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่จะทำให้ได้ไฟฟ้ามาใช้ฟรีๆ ทำให้เราเสียเงินค่าไฟฟ้าน้อยลง ทำให้มีเงินเหลือ จากที่จ่ายอยู่ในปัจจุบัน จนครบมูลค่าของระบบที่ลงทุนไป (ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 5 – 6 ปี) ส่วนที่เหลืออีก 19 - 20 ปี จะได้ไฟฟ้าฟรีๆ มาใช้งาน เมื่อเทียบเป็นจำนวนเงิน เปรียบเสมือนเป็นกำไร ที่ได้จากการลงทุน(แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งาน 25 ปี) โซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลิตไฟคุ้มค่าการลงทุน เพื่อโลก เพื่อเรา

!!!  แผงโซล่าเซลล์คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม !!!

 

           ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด คุ้มค่าการลงทุน ได้เงินคืน พร้อมทำกำไรต่อไป เพื่อโลก เพื่อเรา โซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด

               สิ่งที่ได้จากการติดตั้ง โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ระบบ Inverter On Grid

 

ติดตามดูผลงานของบริษัทได้ทาง Page Fackbook มีครบทุกผลงาน ทุกเรื่องราว ข่าวสาร และความรู้  

                    คลิกดูได้จากภาพด้านล่าง หรือคลิกตรงนี้ 

Visitors: 133,954