ตู้คอลโทล On Grid ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell On Grid)

 

ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์ (Solar On Grid)

      ตู้ควบคุมระบบ ป้องกันระบบโซล่าเซลล์ จากไฟฟ้าทั้งด้านที่มาจาก แผงโซล่าเซลล์ และไฟฟ้าที่มาจากไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยมีตัวป้องไฟช็อต เปิด-ปิดระบบ ทั้งสองด้าน มีระบบป้องกันฟ้าผ่า 1 เฟส,3 เฟส มีหลาย Option ให้เลือกตามต้องการ ซึ่งจะทำให้ระบบโซล่าเซลล์ ไม่เสียหาย หรือเสียหายน้อยที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   ตู้คอนโทรล off grid       ตู้คอนโทรล off grid 1-5kw      ตู้คอนโทรล on grid 1-3kw        ตู้คอนโทรล on grid 1-3kw 
                  ไม่มีตัวป้องกันฟ้าผ่า               มีตัวป้องกันฟ้าผ่า
          ฿2,500.-                ฿5,000.-                ฿3,500.-                  ฿5,500.-
       
 
   ตู้คอนโทรล on grid 5-8kw      ตู้คอนโทรล on grid 5-8kw     ตู้คอนโทรล On grid 10kw   
        2 string 1 Phase           2 string 3 Phase                3 Phase  
             ฿9,000                ฿9,500              ฿12,500.-  
       

 

 

                                 
    ตู้เหล็กกันน้ำ 1-3kw                 ตู้เหล็กกันน้ำ 5kw             ตู้เหล็กกันน้ำ 10kw                ตู้เหล็กกันน้ำ 20kw 
    1 string 3 Phase               2 string 3 Phase             3 string 3 Phase              4 string 3 Phase 
           ฿7,500.-                  ฿11,000.-                  ฿14,300.-                    ฿22,000.-
       
                                
      ตู้เหล็กกันน้ำ  50kw 3 Phase    ตู้ควบคุม off grid ปั้มน้ำ หลอดไฟ     
             
                  ฿50,000.-               ฿5,500.-    

 

Visitors: 108,874