งานติดตั้งระบบ On Grid 5kw บจ.เอ็น เอส เค อิเล็คทริค (10มี.ค.62)

Visitors: 111,842