ติดตั้งโซล่าเซลล์ Off Grid 3k วนอุทยานพระแท่นดงรัง

Visitors: 183,703