งานติดตั้งระบบ On grid 5,200w วัดศรีรัตนาราม ศรีราชา (บ่อวิน) (8มี.ค.62)

Visitors: 111,842