งานติดตังระบบ On grid 1,600W บ้านคุณรังษี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (25/7/62)

Visitors: 117,879