ชุด On grid 5,280W

ชุด On Grid 5,280W 1ชุด ประกอบด้วย

- แผงโซล่าเซลล์ Poly Crystaline 330W จำนวน 16 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ 5Kw จำนวน 1 เครื่อง

-ตู้คอนโทรล On grid 5Kw จำนวน 1 ตู้

-รางอลูมิเนียม 4.20m จำนวน 8 เส้น

-End Clamp จำนวน 4 ตัว

-Mid Clamp จำนวน 28 ตัว

-ตัวยึดหลังคา จำนวน 32 ตัว

-ตัวต่อราง จำนวน 4 ตัว

-MC4 จำนวน 1 คู่

-สายไฟ PV no4sqmm. จำนวน 1 งาน

 

 

ด่วน....เหลือเพียง2ชุดเท่านั้น

฿174,300
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 133,955