ชุด On grid 21,120W

ชุด On Grid 21,120W 1ชุด ประกอบด้วย

- แผงโซล่าเซลล์ Poly Crystaline 330W จำนวน 64 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ 20Kw จำนวน 1 เครื่อง

-ตู้คอนโทรล On grid 20Kw จำนวน 1 ตู้

-รางอลูมิเนียม 4.20m จำนวน 32 เส้น

-End Clamp จำนวน 16 ตัว

-Mid Clamp จำนวน 120 ตัว

-ตัวยึดหลังคา จำนวน 128 ตัว

-ตัวต่อราง จำนวน 24 ตัว

-MC4 จำนวน 1 คู่

-สายไฟ PV no4sqmm. จำนวน 1 งาน

 

 

 

ด่วน....เหลือเพียง4ชุดเท่านั้น

 
฿697,000
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 136,957