ออนกริด 23,760w สหกรณ์คลอง 7 (ติดตั้งเพิ่มเติม)

Visitors: 199,301