เลาขวัญ กาญจนบุรี 5kW 1Ph 6,000w

Visitors: 195,968