หอบัณฑิตศาลเทิ้ล ศาลายา Hybrid Off grid 3kw 2,460w

Visitors: 196,039