ปั้มหอยโข่ง dc 90v 1 hp 1.5 นิ้ว

ปั้มหอยโข่ง dc90v 750w  

-ขนาดท่อน้ำออก 1.5 นิ้ว 

-ดูดลึก 8 เมตร

-ส่งสูง 9-12เมตร

-ส่งแนวราบ 3-5 เมตร

-อัตราการผลิตน้ำ 2000-5000 ลิตร/ชม

-ใช้แผงขนาด 320w จำนวน 3 แผ่น (ต่ออนุกรม)

฿12,350
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 199,300