หน้าหลักโซล่าเซลล์

                      

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ภาคประชาชน

 

หลักการทำงานของระบบ โซล่าเซลล์ (Solar cell On Grid) ผลิตไฟจากแผงโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า   

          ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายใน เป็นระบบสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนหนึ่ง ติดตั้งบนหลังคาบ้านหรือพื้นที่ๆ เหมาะสมที่สามารถรับแสงอาทิตย์ ได้ตลอดเวลาตอนกลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ซึ่งจะถูกแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Inverter) ที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะถูกใช้งานในบ้าน อาคารก่อนทั้งหมด และถ้าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในอาคาร ระบบ (Grid- Connected Inverter) จะดึงไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง มาเสริมโดย

อัตโนมัติทันที ทำให้การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารไม่มีปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทำงานปกติ และหากมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เหลือ  ไฟฟ้า ส่วนที่เหลือนั้นจะไหลผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าออกไปสู่ระบบของการไฟฟ้าฯ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการลดค่าไฟฟ้าภายในอาคาร ควรติดตั้งระบบที่มี

กำลังการผลิตที่เหมาะสม ไม่ควรเกินการใช้พลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวันของอาคาร

 

 

 

          

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด คุ้มค่าการลงทุน ได้เงินคืน พร้อมได้ผลกำไรต่อไป เพื่อโลก เพื่อเรา โซล่าเซลล์ พลังงานที่ไม่มีวันหมด พลังงานสะอาด

          การลงทุนระบบ โซล่าเซลล์ เปรียบเสมือนการนำเงินที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอนาคตส่วนหนึ่ง นำมาจ่ายล่วงหน้าก่อนเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่จะทำให้ได้ไฟฟ้ามาใช้ฟรีๆ ทำให้เราเสียเงินค่าไฟฟ้าน้อยลง ทำให้มีเงินเหลือจากที่จ่ายอยู่ในปัจจุบัน จนครบมูลค่าของระบบที่ลงทุนไป (ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 5 – 6ปี)ส่วนที่เหลืออีก 19 - 20ปี จะได้ไฟฟ้าฟรีๆ มาใช้งาน เมื่อเทียบเป็นจำนวนเงินเปรียบเสมือนเป็นกำไร ที่ได้จากการลงทุน (แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งาน25ปี)

โซล่าเซลล์ เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลิตไฟคุ้มค่าการลงทุน เพื่อโลก เพื่อเรา

 

สิ่งที่ได้จากการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ระบบ Inverter On Grid

 

    • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ภาคประชาชน หลักการทำงานของระบบ โซล่าเซลล์ (Solar cell On Grid) ผลิตไฟจากแผงโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า ระบบผลิต...

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 212,012