- อินเวอร์เตอร์ ( Grid tie Inverter )

 

 

Inverter On Grid (Solr Cell System)

อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์

เครื่องอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ ควบคุมจัดการไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ควบคู่กับไฟฟ้าบ้าน โดยทำหน้าที่แปลงไฟ DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ มาเป็นไฟ 220 VAC และควบคุมการจ่ายไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ เข้าสู่โหลดของบ้าน อาคาร โรงงาน ก่อน และถ้าไม่พอจะทำการดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ช่วยร่วมกัน เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้า ทำงานได้อย่างปกติ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โซล่าเซลล์ เพื่อโลก เพื่อเรา

Visitors: 210,024