บริการต่างๆ ของบริษัท ระบบโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้า

บริการของทางบริษัท

- จำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ และติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ป้ายกล่องไฟ ป้ายจราจร ไฟถนน  ปั้มน้ำ DC ระบบโซล่าเซลล์ 

- เปลี่ยนหลอดไปจากฟลูออเร็สเซ็นต์ เป็นหลอด LED  ประหยัดไฟมากกว่า 50 %

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงงาน และอาคาร บ้านเรือน

- จำหน่าย และติดตั้งป้ายไฟ Led จอ Full Color LED จากโรงงานโดยตรง พร้อมออกแบบโครงสร้างป้ายไฟวิ่ง และจอ Full Color

 

 

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) Company Profile

 

 

 

 

 

 

Visitors: 210,023