การรับประกันสินค้าโซล่าเซลล์

 

เงื่อนไข การรับประกันสินค้าโซล่าเซลล์

 แผงโซล่าเซลล์ 

*  รับประกันสินค้า 10 ปี 

*  ประสิทธิภาพ 25 ปี 

คอนโทรลเลอร์ ชาร์เจอร์ 

* รับประกันสินค้า  1 ปี 

อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด ,ไฮบริด ออฟกริด

* รับประกันสินค้า 1 ปี

 

อินเวอร์เตอร์ ออนกริด

* รับประกันสินค้า 1 ปี

 

แบตเตอรี่ ยี่ห้อ Globatt,VOLTA,Kolsat

รับประกันสินค้า 1 ปี

 

 

 โคมไฟถนน

* รับประกันสินค้า 1 ปี

 

ปั้มน้ำทั่วไป แบบมีแปลงถ่าน

*  รับประกันสินค้า 6 เดือน

 

 

ปั้มบาดาล ยี่ห้อ taifu

  * รับประกันสินค้า 3 ปี

 

 

 

Visitors: 208,666