ATS 1 Phase

สวิทซ์โอนแหล่งจ่ายไฟ อัตโนมัติ ATS จากอินเวอร์เตอร์ หรือ ไฟฟ้า 220V


Automatic Transfer Switch (ATS) สวิตซ์ที่ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ โดยอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Motor Drive Switch นั่นเอง ให้เห็นภาพง่ายๆคือการเอาอุปกรณ์ MTS มาติด Motor Drive เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนของสวิตซ์แบบอัตโนมัตินั่นเอง


หลายท่านยังสงสัยว่าทำไมจึงจะต้องติดเจ้า ATS นี้ด้วย และจะช่วยงานทางด้านไฟฟ้าเราอย่างไร ?

สำหรับงานบางประเภทนั้นมีความสำคัญ ไม่สามารถจะเกิดไฟดับ หรือไฟตกได้ เช่น งานทางด้าน Network สื่อสารต่างๆ , งานทางด้านการบิน  อุปกรณ์ ATS นี้จะเป็นตัวลดความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เสมือนว่ามีตัว back up ไฟอีกชั้นหนึ่ง

฿1,500
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 151,602