ติดตั้งโซล่าเซลล์ On grid 5,200w วัดศรีรัตนาราม ศรีราชา (บ่อวิน) (8/3/62)

Visitors: 212,009