ติดตั้งโซล่าเซลล์ On grid 5,200w สำนักงานเทศบาลบ้านกรด จ.อยุธยา (1-2/6/62)

Visitors: 208,674