ติดตั้งโซล่าเซลล์ On grid 6,600w ตึก Chapter One บางโพ (25/6/62)

Visitors: 208,666