ติดตั้งโซล่าเซลล์ On grid 13,320w หอพักอุตสาหกรรมสุรนารี จ.นครราชสีมา (3-4/7/62)

Visitors: 208,669