ติดตั้งโซล่าเซลล์ Hybrid On grid 5,320W หมุ่บ้านปัญญา กทม. (20/7/62)

Visitors: 210,028