ติดตั้งโซล่าเซลล์ On grid 1,600w โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข (02/08/62))

Visitors: 208,674