ติดตั้งโซล่าเซลล์ On grid 100KW GHP โรงงานรีไซลเคิล บ้านค่าย จ.ระยอง (7 ต.ค. 62)

Visitors: 208,668