ติดตั้งโซล่าเซลล์ On grid 10,560w บจก.กิจโกศลบุ๊คเซนเตอร์ จ.สุพรรณบุรี (13-15 พย.62)

Visitors: 210,028