ปั้มหอยโข่ง LIHF60/16-28/2200w

 

 

 

ปั้มหอยโข่ง

LIHF60/16-28/2200w

แรงดันไฟฟ้า 28 โวลต์

ท่อน้ำเข้าออก 4 นิ้ว

                                              ดูดลึกส่งสูงรวมกันไม่เกิน 16 เมตร

                                               กำลังวัตต์ 2,200 วัตต์

                                                อัตราการผลิตน้ำ 60,000 ลิตร/ชั่วโมง

 

Visitors: 203,460