คุณเสกสรรค์ บางปะอิน On grid 5kw 1ph 4,800w

Visitors: 210,023